ติดต่อสอบถาม

โทร. 099-781-1229
โทร. 094-623-7337
โทร. 053-276957

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08.00-18.00 น.

เอกสารในการเช่ารถ

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบขับขี่ของผู้เช่ารถ 
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง 
3. เงินประกัน 2,000 บาท 
   (*เงินประกันทางร้านจะคืนให้เมื่อลูกค้าส่งคืนรถเรียบร้อยแล้ว)
4. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ทางร้านหัก 3 เปอร์เซ็นต์